وارد شدن کاربر

لینکها

اخبار در مورد معدن و فرآورده هاي معدني http://www.theminingweb.com اطلاعات معدنی http://www.iranmm.com اطلاعات و اخبار در مورد معادن و شرکت های معدنی در ایران http://www.iranmining.com/findex.asp اكتشافات پورفيري مس ـ طلا و اپي ترمال نقره ـ طلا http://www.ady.com.au انجمن بين المللي مس آسيا و اقيانوسي http://www.copper.org.sg بانك اطلاعاتي معادن آفريقا http://www.infomine-africa.com بورس سنگ http://www.boursesang.com پروژه هاي معدني در اعماق زمين http://www.dhm.ch پشتيباني شركت هاي معدني با توجه به ميزان دارايي شركت ها http://www.miningwebaustralia.com تكنولوژي معادن http://www.mining-technology.com توليدات صنعتي و معدني http://www.jeytarh.com خانه معدن ايران http://www.mine-house.com گروه بانك جهاني http://www.worldbank.org طرح اكتشاف و فرآوري نفلين سينيت http://www.irannepheline.com طرح تحقيقات صنعتي آموزش واطلاع رساني http://www.irtip.com معادن ايران http://www.iranmining.com/findex.asp معادن لانگ وال http://www.uow.edu.au/eng/current/longwall مرکز اطلاع رسانی تخصصی معدن درایران http://www.iranianminers.com منبع اطلاعاتي در مورد معدن http://www.infomine.com سازمان زمين شناسي كانادا http://agcwww.bio.ns.ca اطلاهات در زمينه علوم زمين شامل اقيانوس و اتمسفر و غيره http://gcmd.gsfc.nasa.gov سازمان زمين شناسي بلژيك http://mineco.fgov.be سازمان زمين شناسي آلباني http://www.ags.com.al سازمان زمين شناسي استراليا http://www.agso.gov.au سازمان زمين شناسي ژاپن http://www.aist.go.jp/GSJ سازامان زمين شناسي آلمان http://www.bayern.de/gla سازمان زمين شناسي بريتانيا http://www.bgs.ac.uk سازمان زمين شناسي فرانسه http://www.brgm.fr سازمان زمين شناسي چين http://www.cgs.gov.cn سازمان زمين شناسي برزيل http://www.cprm.gov.br كانيهاي قيمتي http://www.gemandart.com سازمان زمين شناسي اتريش http://www.geolba.ac.at سازمان زمين شناسي بلغارستان http://www.geology.bas.bg سازمان زمين شناسي دانمارك http://www.geus.dk سازمان زمين شناسي هند http://www.gsi.gov.in سازمان زمين شناسي ايرلند http://www.gsi.ie سازمان زمين شناسي جمهوري اسلامي ايران http://www.gsi-iran.org برنامه اي در رابطه با فرآيندهاي تعاملي بيولوژي و شيمي زمين http://www.igbp.kva.se سازمان زمين شناسي روماني http://www.igr.ro پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله http://www.iiees.ac.ir مركز ملي اقيانوس شناسي http://www.inco.ac.ir سازمان نقشه برداري كشور http://www.ncc.org.ir سازمان زمين شناسي آرژانتين http://www.segemar.gov.ar سازمان زمين شناسي سوئد http://www.segmar.gov.ar اكتشافات پورفيري مس – طلا و اپي ترمال نقره- طلا http://www.admiraltyresources.com.au منبع اطلاعاتي در مورد معدن http://www.infomine.com بانك اطلاعاتي معادن آفريقا http://www.infomine-africa.com معادن ايران http://www.iranmining.com توليدات صنعتي و معدني http://www.jeytarh.com تكنولوژي معادن http://www.mining-technology.com پشتيباني شركت هاي معدني با توجه به ميزان دارايي شركت ها http://www.miningwebaustralia.com معادن لانگ وال http://www.uow.edu.au/eng/current/longwall لوازم و تجهيزات صنعتي معدني بريتانيا http://www.abmec.org.uk وسايل و تجهيزات معدني استراليا http://www.austmine.com.au ساخت تجهيزات ژئو فيزيكي، آب، كاني و لوازم حفاريهاي نفت و گاز http://www.bournedrill.com.au/index.htm تجهيزات معدني همراه شكل و قابليت هاي آن ها http://www.infomine.com/eguipment معادن و تجهيزات http://www.mininigequipment.com پيشتاز در توليد تجهيزات معدني http://www.phmining.com عرضه كننده تجهيزاتي از جمله لايروب، پمپ و ديگر لوازم http://www.prolinemining.com تجهيزات معادن صنعتي و معدني روسيه http://www.russian-mining.com تجهيزات معدني استفاده شده و دست دوم http://www.akmining.com/mine/usedmine.htm تجهيزات معادن ذغال http://www.mine-equip.com موتور جستجوي تجهيزات صنعتي و معدني http://www.thomasglobalregister.com Americas http://www.mineweb.com Europe, Africa & MiddleEast http://www.mineweb.co.za Australasia http://www.minewebaustrelia.com   http://www.chinapages.com http://www.trade.swissinfo.net http://www.tradeinfo.asiannet.com http://www.iserv.wtc.org http://www.angola.org http://www.ibf.com http://www.mbendi.co.zala http://www.wtpfed.org http://www.wbc.com http://www.world-tradesearch.com http://www.curocommerce.com.au http://www.thairtradepoint.com http://www.tradex-consulting.com/tradeweb http://www.ewtrade.com/en/board http://www.russianfloor.com http://www.chinadeal.com http://www.brazilinfo.net/sky3 http://www.info-business.bg/cgi http://www.sellerclub.com http://www.ecimpex.com http://www.from2.com http://www.tarrific.com http://www.nextlinx.com http://www.clearcross.com http://www.rastera.com http://www.icciran.com http://www.europages.com http://www.eceurope.com http://www.alibaba.com http://www.ecplaza.com http://www.kompass.com http://www.wwtp.com/wishtobuy.html   http://www.winoffer.com   فهرست مهمترين و كاربردي ترين سايتهاي اطلاعات تجاري و بازرگاني در جهان http://www.tradeoffer.com http://www.commerce.com.tw http://www.chem-india.com http://www.globaltradenetworks.com http://www.chinachemnet.com http://www.tradeye.com http://www.allbusiness.com http://www.b2bsearch.biz http://www.walesworldwide.com http://www.chinatradezone.com http://www.commerce.com.tw http://www.ec21.com http://www.silkroad21.com http://www.buyertrades.com http://www.worldtrade.com http://www.imagesupplier.com http://www.submiteluxe.com http://www.exportmailing.com http://www.bizeurope.com http://www.asiaprofile.com http://www.aviationlinker.com http://www.webguide.com http://www.worldjump.com http://www.infomailing.com http://www.bizholland.com http://www.importdatabase.com http://www.ework.com http://www.guru.com http://www.tam.tam.com http://www.abisnet.com http://www.apdc.com.my http://www.sittdec.org.my http://www.startingwebmaster.com http://www.affiliateop100.com http://www.usaf2000.com http://www.visit2holland.com http://www.searching2.com http://www.forbiddensource.com http://www.wbdb.net http://www.manufacture.com.tw http://www.indianetyellowpages.com http://www.netvigator.com http://www.webexchange.necx.com http://www.business.vsnl.com http://www.chinabusiness.org http://www.vauctioncargo.com http://www.agroservice.hu http://www.arexx.nl http://www.sw365.com http://www.ssrholland.net http://www.findoffer.com http://www.mpost.org http://www.premierbc.com http://www.seachalot.com http://www.globalsources.com http://www.findimporters.com http://www.bestclearance.com http://www.8848b2b.com http://www.golden-trade.com http://www.newproduct.co.kr http://www.exportnet.co.kr http://www.zhongshun.com http://www.malkia.net http://www.my.netian.com http://www.amz-usa.com http://www.iransource.com http://www.ibcci.com http://www.etrder.com http://www.companiesonline.com http://www.honhkong.com http://www.irasia.com http://www.zoomfinance.com http://www.asiamarket.com http://www.export.com http://www.chemconnect.com http://www.chematch.com http://www.chemb.com http://www.chemvalue.com http://www.chemcross.com http://www.worldchemnet.com http://www.chemresult.com http://www.chembourse.com http://www.e-chem.com http://www.megavisa.com   http://www.securce.forfront.net   گروه خبری آتشفشانها http://www.decadevolcano.com خبرهايي در مورد آخرين زلزله ها http://www.earthquakenews.com وزارت صنايع و معادن http://www.mim.gov.ir شركت ملي صنايع مس ايران http://www.nicico.com شركت سهامي آلومينيم ايران (ايرالكو) http://www.iralco.mct شركت ذوب آهن اصفهان http://www.esfahansteel.com شركت فولاد خوزستان http://www.ksc.ir شركت فولاد مباركه http://www.mobarakeh-steel.ir شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران http://www.impasco.com شركت ملي فولاد ايران http://www.niscoir.com شركت احداث صنعت http://www.ehdas.com وزارت نفت http://www.nioc.org موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران http://www.isiri.org وزارت علوم تحقيقات و فنآوري http://www.msrt.ir مرکز آمار ايران http://www.sci.org وزارت مسکن و شهرسازي http://www.mhud.gov.ir اتاق بازرگاني و صنايع و معادن http://www.iccim.ir بانک صنعت و معدن http://www.bim.ir پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور http://www.ngdir.ir سازمان علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران http://www.iromes.com سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور http://www.gsi.ir سازمان نظام مهندسي معدن ايران http://www.ime.org.ir