وارد شدن کاربر

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

مقالات دريافت شده پس از بررسي اوليه و داوري توسط متخصصين مربوطه و با تصويب شورای سردبیری به چاپ خواهند رسيد. تمام يا قسمتي از مقاله ارسالي نبايد قبلاً در نشريه اي به چاپ رسيده و يا اينكه همزمان به نشريه اي ديگر ارسال شده باشد. در صورتيكه مقاله اي قبلا در كنگره و يا همايش علمي ارائه شده باشد، مشخصات كامل كنگره يا همايش مربوطه ذكر گردد. انواع مقالات قابل چاپ
 • مقاله پژوهشي مقاله پژوهشي، نتيجه كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان بوده و بترتيب داراي عنوان، خلاصه فارسي، كلمات كليدي، مقدمه، مواد و روش كار، نتايج، بحث، فهرست منابع و خلاصه انگليسي مي باشد و نبايد از 8 صفحه مجله تجاوز نمايد.
 • مقاله پژوهشي كوتاه اين مقاله از جهت نوع كار و نحوه تدوين همانند مقاله پژوهشي است ولي با توجه به اهميت و نتايج حاصل از پژوهش، مقاله بصورت فشرده و حداكثر در 4 صفحه مجله ارائه گردد. همچنين لازم است بترتيب داراي عنوان، خلاصه فارسي، كلمات كليدي، مقدمه، مواد و روش كار، نتايج و بحث ادغام شده، فهرست منابع و خلاصه انگليسي باشد.
 • مقاله مروري (Review article) مقاله مروري به مقاله اي اطلاق مي گردد كه توسط نويسنده يا نويسندگان صاحب نظر، در زمينه موضوعي تخصصي تدوين شده باشد. اين چنين مقالات مي بايست حاصل بررسي و تجزيه و تحليل جامع و كامل تعداد قابل قبولي از منابع معتبر حاوي آخرين يافته هاي علمي، باشند. براي تدوين اينگونه مقالات، لازم است نويسنده يا نويسندگان مقاله خود حداقل 3 مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي در زمينه موضوع مورد بحث منتشر نموده باشند. اين مقالات مي بايست براساس مقدمه، خلاصه فارسي، نتايج بررسي و تجزيه و تحليل هاي انجام شده، فهرست منابع و خلاصه انگليسي تنظيم شده باشند.
 • گزارشات موردي (Case report) اين گزارشات، موارد نادر و آموزنده کاری را در بر گرفته و بترتيب داراي عنوان، خلاصه فارسي، كلمات كليدي، مقدمه، تاريخچه، روش تشخيص، بحث و نتيجه گيري، فهرست منابع مي باشند و نبايد از 4 صفحه مجله تجاوز نمايند.
از نويسندگان محترم كه مايل هستند مقالات آنها در مجله توسعه معادن چاپ گردد، خواهشمند است نكات ذيل را در تدوين و ارسال مقاله رعايت نمايند.
 1. عنوان مقاله، رسا و در حدامكان مختصر و در برگيرنده كل مطالب مقاله باشد.
 2. با توجه به اين كه، مراجعه كنندگان مقاله، در ابتدا از خلاصه مقاله جهت ارزيابي استفاده مي كنند، و نظر به اين كه معمولاً خلاصه مقاله توسط مراكز و مؤسسات اطلاع رساني علمي منتشر مي گردد، لذا اين قسمت از مقاله بايد دقيق و روان بوده و حداكثر در 200 كلمه بيانگر مسئله، هدف، روش كار، نتايج و نتيجه گيري كلي آن تحقيق باشد.
 3. كلمات كليدي به عنوان معرف و راهنماي مقاله محسوب مي شوند و حداكثر در 8 كلمه از عنوان مقاله، انتخاب و بلافاصله بعد از خلاصه ذكر گردند.
 4. مقدمه در برگيرنده مطالبي در خصوص اهميت تحقيق و سابقه علمي كار انجام شده در داخل و خارج از كشور مي باشد.
 5. مواد و روش كار شامل شرح دقيق و كامل مواد مصرفي، تعداد، نوع و مشخصات نمونه ها، دستگاههايي كه اختصاصاً براي انجام پژوهش بكار رفته با ذكر مشخصات كامل آنها و روش اجراي كار مي باشد. در صورتي كه از روش هاي متداول استفاده شده باشد از شرح آنها خودداري و به ذكر مأخذ اكتفا گردد، ولي چنانچه از روش جديدي استفاده شده باشد، شرح كامل آن روش همراه با ذكر اسامي علمي و منابع تهيه مواد مصرفي ضروري است. روش هاي آماري مورد استفاده به شيوه قابل درك و با استناد به مأخذ معتبر ارائه گردد.
 6. نتايج حاصل از تحقيق را مي توان به صورت جدول، نمودار و تصوير همراه با توضيحات لازم ارائه نمود. تصاوير، جداول و نمودارها بايد كاملا روشن و براحتي قابل درك و در عين حال بيانگر واقعي نتايج حاصل از آزمايشات باشند. تصاوير و نمودارهاي ارسالي واضح و از ارسال كپي آنها خودداري گردد. محورهاي نمودار كاملاً تعريف شده و فاقد هرگونه توضيحات غيرضروري و اضافه باشد. هر كدام از جداول، نمودارها و تصاوير با شماره در متن مشخص و توضيحات جداول در بالاي جدول و توضيحات نمودارها در زير نمودار ارائه گردد. كليه تصاوير، جداول و نمودارها در متن مقاله و در جاي مناسب گنجانده شوند. داده هاي ارائه شده در جداول و يا تصاوير نبايد در اين بخش مورد بحث و تفسير قرار گيرند. نتايج ارائه شده در جداول نبايد به صورت ديگري مانند نمودار و يامتن نوشتاري در مقاله تكرار گردند.
 7. در قسمت بحث، نتايج ارائه شده بايد مورد تجزيه و تحليل و تفسير قرار گيرند و توجه خواننده را به موضوع اصلي تحقيق، فرضيه هاي مطرح شده در بخش مقدمه و نتايج بدست آمده از تحقيق جلب نمايند. در اين قسمت مي توان در مورد روابط بين عوامل تاثير گذار و يا كاستي هاي علمي و طرح پيشنهادات و نظرات جديد بحث كرد. حتي المقدور موارد اتفاق نظر و يا اختلاف نتايج اين تحقيق با تحقيقات انجام شده در اين زمينه مورد بررسي قرار گيرد و بالاخره بر كاربردهاي علمي و نظري دستاوردهاي اين تحقيق و استنتاج اساسي از اين مطالعه تاكيد نموده و از تكرار نتايج خودداري گردد.
 8. فهرست منابع كه مي توانند به صورت كتاب، مقاله منتشر شده و يا پايان نامه هاي قابل دسترس باشند، در انتهاي مقاله ارائه شوند.
 9. ارسال CD یا mail : مقالات دريافتي پس از پذيرفته شدن و انجام اصلاحات نهايي در برنامه Word تايپ و همراه با تصاوير اسكن شده، جداول و نمودارها به آدرس اینترنتی ماهنامه و یا توسط CD براي چاپ به دفتر مجله ارسال شوند. ارسال فایل pdf مقالات نیز برای کنترل بهم ریختگی احتمالی مفید است .
به منظور یکسان سازی ساختار مقالات، رعایت کلیه ضوابط ارائه شده در این دستورالعمل ضروریست. مطالب بايد در اندازه A4 با در نظر گرفتن 3 سانتيمتر حاشيه از هر طرف تهيه گردد. متن فارسي مقاله بايد، با قلم یاقوت 11 و فاصله بين خطوط آن 1 سانتي متر و متن لاتين آن با قلم Times New Roman 10 تايپ شود. نيم فاصله ها حتما" با كليد هاي Space+shift زده شود. با استفاده از آدرس سایت نشریه یا با آدرس : تهران، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی، پلاک 32، واحد 3         تلفکس‌های : 21-88328417 با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل : info@maaden.ir و یا kargahonar@yahoo.com